302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx

奥黛丽·赫本亲笔签名照将在北京拍卖

2013-05-16 08:37:06  来源:深圳商报

5月14日,在中国嘉德2013春季拍卖邮品钱币预展现场,一名观众在翻拍即将拍卖的拍品。

   5月14日,在中国嘉德2013春季拍卖邮品钱币预展现场,一名观众在翻拍即将拍卖的拍品——英国影星奥黛丽·赫本亲笔签名照。如今,越来越多的收藏类别走进中国拍卖场,受到收藏者的青睐和追捧。

责任编辑: 杨晓东
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx